Максималният формат за печат е 500/700мм, като реалното печатаемо поле е 486/696мм.

Категории: