За връзка с нас: office@amadeuscom.com | +359 8787 1818 2

Растерът е вид изображение, което няма способността да се уголемява/увеличава без загуба на качество. Това е така, защото растерът е създаден от пиксели, за разлика от вектора, които е създаден от точки и криви. Растерни са всички снимки от телефони, апарати и други.
Векторът е друг вид изображение, които е съставен от точки и криви и може да се уголемява/увеличава до безкрай без загуба на качеството.

Пример:

Растер и вектор разлики

Растер и вектор разлики

Categories: