6. Какво е преге, gold (топъл) печат и щанца?

Преге е релеф върху гладка повърхност. Изработва се клише (мъжко + женско). Основно се използва за по-луксозни и ефектни опаковки.

Gold (топъл) печат е метод за трансфер на материализиран слой от фолио (фолиото може да бъде златно, сребърно, определен цвят, холограмно) върху картон или хартия за ***** посредством клише чрез натиск и топлина.

Щанца е инструмент от бигове (огъване) и ножове за получаване на различни видове опаковки.