1. Какъв е максималният формат за печат?

Максималният формат за печат е 500/700мм, като реалното печатаемо поле е 486/696мм.