За връзка с нас: office@amadeuscom.com | +359 8787 1818 2

Максималният формат за печат е 500/700мм, като реалното печатаемо поле е 486/696мм.

Categories: